Laguntza Proiektua

Asistentzia eta bere sendotzerako sorrera berriko entitateetarako laguntza ematera eta indartze-prozesuak eskatzen dituzten haietara zuzendutako proiektuak sartzen du. Asistentzia ematen du Entitatearen bizitza antolatzailearen funtsezko areetako aholku osoaren bitartez. Era orokorrean laburbiltzen dituzten hurrengo blokeetan eragiten du edo zeregin posibleen osotasun praktikoa edo elkarte guztiak garatzen dituen jarduerak elkartzen dute:

  • Kudeaketa eta Entitatearen mantenua, gai formalen, administratibo, ekonomiko eta funtzionamendukoak, erlazio instituzionalak.
  • Ezaguera eta Entitatearen kideen arteko komunikazioa. Kohesioa, informazioa, heziketa, parte-hartzea eta motibazio kolektiboa.
  • Misioa betetzea: akzioen errealizazioa, jarduerak eta Entitatera berezko helburuetara heltzeko proiektuak.

Garrantzitsu hartzen dugu entitate hauek bere hasierako laguntza bat jaso dezatela, batez ere sortzen joatea eta hasieratik finkatutako funtzionamendu-kultura sortzentzea ideiak haiek kudeaketari eta akzio parte-hartzaileari gehitzeko (hau ezaugarri berezia izateko, iltza dezan eta ez irabazizko entitateetara berezkoa), eta irekia, malgua, ikasketako eta pertsonen garapeneko.

Kasuren batean eta egoeran, beharretan edo Entitatearen eskarian mendean egonez transformazioko edo etorkizunari begira indartzeko plana lantzen da.

 

Erlazionatutako Zerbitzuak:

Erlazionatutako Bezeroak: