Esku-hartze Lokala

PARTE-HARTZE PROZESUAK HIRITARRA

 • Udal garapenerako parte-hartze prozesuetako abiarazteko Entitate Publikoetarako aholkua:
  • Hasierako fasea: antolaketa eta prozesuaren diseinua
  • Eskari Lokala eta Landa Lana
 • Prozeu parte-hartzaileko dinamizazioa: dinamizazio sozialeko eta lantzeko une desberdinetako populazioko eta, udal Garapeneko Erkidego-Planetako, Garapeneko Plan Estrategikoaren kudeaketako parte-hartzeko proposamenak Plan Sektorialak (merkataritza lokala, enplegu lokala, turismoa, Agenda 21 lokala…) aktore lokal desberdinek bere interesak artikulatzen dituzten helburu ohikoaren inguruan tokian. Multzo bat bezala prozesu parte-hartzaileak eta aktoreak helburu bereizmenean eta udalaren garapenerako eraginetan nahasten dituzten zereginak. Eskari-sorrera edo ituneko eta topaketako espazioak.
 • Udal Diagnostikoak: Eskari Lokaleko edo Eskari Sozialeko Egituraketa.

Hartarako lantzen da metodologiekin eta prozesua egiazki parte-hartzaile, gogoeta-espazioak eta ikasketa-esperientzia kolektiboak emanez, ziurtatzen duten erreminta parte-haetzaile eta eraginkorrekin. Prozesuak laguntzen dio errealitate lokalaren ikuspegi konexioari, ezaguera-trukea eta bizi-kalitatea hobetzen duten aldaketako eraginak hasteko helburuak partekatzea. Funtzeskoa ulertzen dugu mobilizazioa eta prozesuko hasieratiko aktore lokalen parte-hartzea, zein den eskaria, ebazteko arazoa, bereizmenetik hots, gehitzea. Berezko mugimendu asoziatiboak eta bere erakunde hirritarrek hausnar dezaten eta parte-hartze estrategiak sinets ditzaten garrantzia eta prozesuaren arrakastarako berme bezala eta eraginetako barneko dinamizazioa.

 • Heziketa Eraginak eta Gaitzea:
  • Arduradun politikoengana, talde lokaletara eta hiritarretara Plangintza Estrategiko Parte-Hartzaileko erremintetako eta elementuetan eta parte-hartze gakoetan.
  • Parte-hartzeko dinamizatzaileak agente rola garatzeko pertsonengana eta erkidego-garapenera gaitzea.

 

Erlazionatutako proiektuak: