Aholkularitza Proiektuetan

Proiektu-Aholkularitzak azken helburu bezala du beren eta beraz esku-hartzean eta hiritarren beharren arretan hobekuntzaren kalitatearen hobekuntza bere eragineko hartzailea. Entitateetarako aholkua bidez komunitateari egiten dioten zarbitzua hobetzera laguntzen duen laguntza ematen dugu.

Era espezifikoan laguntzen dugu prestaketarekin edo lantzearekin edozein kontu erlazionatu, egitea, ebaluazioa, justifikazioa, kudeaketa eta Proiektuen zuzendaritzaematera. Forma ematera bere akzio-proiektuei laguntzen dieten erreminta errazak jartzen ditugu Entitateen eskura. Gai batzuk hauek dira:

  • Proiektuetarako beharrak identifikazioa
  • Proiektu berriko eta balioespeneko lantzea eta jada egindako proiektuetako hobekuntza
  • Helburu-mugaketa eta proiekturako helburuak
  • Proiektu-finantzaketa deialdi oinarri analisia eta finantzaketa-iturriak
  • Proiektu-ebaluazio adierazleak
  • Proiektuetarako kalitate estrategia erraztea
  • Ideiarik proiektuak nola bihurtu
  • Proiektuen bideragarritasuna. Proiektua aldatzen duten baldintzaileak
  • Zerk bereizten duen bideragarritasuna eta proiektuko iraunkortasuna
  • Kudeaketako osagaiak eta proiektuetako zuzendaritza parte-hartzaile aurreratua

Eragin sozialeko Entitateak aholkatzen ditugu, kulturala eta marko logikoaren ikuspegiaren azpian garapenerako lankidetza proiektuekiko ONGs-etara.

2011rako 2008tik Donostia-San Sebastián-en Udaletxeari lagundu diogu Diru-Laguntza- Deialdietarako Proiektuetako Aholku Zerbitzua eginez.

 

Erlazionatutako Zerbitzuak:

Erlazionatutako Bezeroak: