ZERBITZUAK

Esku-hartze Lokala

PARTE-HARTZE PROZESUAK HIRITARRA Udal garapenerako parte-hartze prozesuetako abiarazteko Entitate Publikoetarako aholkua: Hasierako…

Esku-hartze Soziala

BAZTERTZE SOZIALAREN ARRISKUKO PERTSONA DINAMIZAZIO PROZESUAK Pertsona-dinamizaziorako eta txertatze soziolaboraleko prozesuetan taldeetarakoproiektuak,…

Laguntza teknikoa eta Erakundeei babesa

Laguntza eta babesa metodologia eta Erakundeekin eginiko lan sistema propio baten erraztasunekin:…

Aholkularitza Zerbitzua

Erakundeei bere alorrean laguntzeko asmoz, aholkularitza eta laguntza zerbitzuak ondorengo alorretan izaten…

Prestakuntza Zerbitzua

Prestakuntza Planak eta Programak: estandarra eta neurrira egina. Erakundeen hobekuntza etengaberako. Formakuntzako…

GURE INGURUAN

Nor garen

SAREGINTZA komunitateko garapenarentzat eginiko zerbitzuetan espezialistak diren profesionalen sareak osatzen du. Batez ere, hirugarren sektoreko zerbitzuetan, hori funtsezkotzat hartzen baita aldaketaren eta eraldatze sozialaren bultzatzaile moduan. Gure herrien eta auzoen garapenean aurrera egiteko beharrean eraikuntza sozialean parte-hartzearen ikuspuntutik beharrezkoa da sektorea suspertu eta indartzea, beste zenbait aktorerekin elkarlanean garapen estrategikoaren oinarri moduan duen garrantzia kontutan izanik.

SAREGINTZAk zerbitzu izaeran zaletasun iraunkora mantentzen du erantzunkizunak eta konpromisoak onartuz sektoreko Erakundeetako proiektuekin, eta garapena errazten duten organisko eta insituzioekin. Giza Kontsultoretza moduan, esperientzia handia dugu talde zentral batekin. Talde hori helburuekin eta sektore publikoko balioekin konprometituta dago, irabazirik gabea da, eta Saregintzaren misio eta helburuak elkarbanatzen ditu.

Saregintzaren kultura: Gure helburua itsasargi baten modukoa da, gure bidean gidatzen eta motibatzen gaitu

Gure Pasioa pertsonak eta garapena dira. Pertsonak, beren ahalmenak eta garapenerako beharrezko erreferente moduan euren indarra. Garapena sustatzeak ez du soilik hazkunde ekonomikoan eragiten, honek berak bakarrik ez baititu giza eta gizarte emaitzak hobetzen. Garapenak berekin dakar alderdi pertsonal edo indibidual bat, eta kolektibo edo taldeko dimentsio bat. Pertsonak dira garapenaren helburu.

Gure Misioa lurraldeen garapen sozialean laguntzea da, Hirugarren Sektorea indartuz, aldaketaren eta eraldaketa lokal eta komunitatekoen eragile protagonista eta sustatzaile moduan. Pertsonen eta taldeen garapena sustatzen dugu partaidetza-gestioen ereduak, parte-hartze prozesuen ereduak eta talde ikasketen eredua gehituz, eta gizarte zibilari garrantzia eskainiz komunitatearen eta lurraldearen garapenean. Giza kapitala (pertsonen ezaguera, ahalmenak, trebetasunak eta abileziak) eta kapital soziala (gizarte zibila indartzea, elkarteak, talde sozialak eta hauen harremanak, parte-hartzearen sustapena eta ikaskuntza, identitatea eta autoestima lokala, sareak) eratuz erraztasunak ematen ditugu errekurtsoak eta gaitasun lokalak sortzeko.

Gure Balioak: 1. Pertsonetara bideratuak: – Pertsonen ahalmena-ren eragile sozial eta talde lokalen garapena parte hartzearen eta herritarren eta gizartearen inplikazioaren bitartez egindako ikasketaren bitartez. – Pertsonekiko duintasuna eta eskubideen defentsarekiko errespetua. 2. Erakundeetara bideratuak: – Bezeroari bideratuta, hau izanik kalitate gestioaren balio guztia. – Talde lana gure kultura gestioaren oinarri moduan. – Gure misioa osoaren gestioa, inertzian eta burokrazian ez erortzeko eta gure misioaren zentzua ez galtzeko beharrezko balio moduan. – Gure bezeroekin dugun harremanean zintzotasuna azaltzea eta parte-hartzea sustatzea, lortu nahi ditugun emaitzak izateko konfiantza sortuz.

Gainera, Saregintzako Kodigo Profesionala dugu, honen bitartez gure misioarekin eta helburuekin konpromisoa hartzen dugu.

 

Zer egiten dugu

Gure ekintzak:
atardecer

 1. Parte-hartze Lokalaren alorrean:
  • Hainbat administrazio Lokalekin lankidetzan, Izaera estrategikoa duten ekintzak egiten dira herrietan bertako herritarren parte-hartzea sustatzeko: Herriaren Panifikazio lokaleko edozein une edo fasetan bertako asoziazionismoa eta bertako eragile ezberdinen parte-hartzea bultzatu. Honek herritarren parte-hartze prozesuak eratzea suposatzen du.
  • Erraztasunak parte-hartze dinamikoetan eragile lokalekin, talde ikaskuntza garapen komunitario lokalaren prozesuan garapena hobetzeko, eta parte-hartzearen kultura indartzeko.
  • Aktoreen trebakuntza parte-hartzea sustatzen duten plangintzaren prozesuetan.
 2. Parte-hartze sozialaren alorrean:
  • Giza eta gizarte garapenerako ekintzak, pertsona eta taldeen aktibazio eta dinamizazioak, komunitatean gizarteratzeko.
  • Errekurtsoen dinamizazioa eta ahalmen sozialen ekintzak; pertsona, talde eta kolektiboetan ahulezia maila murrizteko, hori Ekonomia Sozialaren enpresa ekimenen promozioari laguntza emanez. Gure ekintzak eta zerbitzuek laguntzen dute ondorengoen eransketan: ideia, balio, praktika eta zeharkako marrak, horiek enpresaren estrategian sartzen dira eta baita honen eguneroko ekintzetan ere. Egoera onean ez dauden pertsonekin, taldeekin eta kolektiboekin lan egiteak guretzako lana honela azaltzea eragiten du: sorkuntza, boterearen eta ahalmenen garapenean laguntzen duen prozesu moduan.
 3. Hirugarren Sektorearen Garapenaren alorrean:
  • Laguntza eta aholkularitza osoa ondorengoaren bitartez:
   • Konponbideak sortu organizazioaren eta Erakundeen garapenaren alorrean.
   • Erakundeei kalitatea eta iraunkortasuna emango dizkion alorrak kudeatzen lagunduko duten tresna egokiak sortu.
  • Erakundeetan parte-hartu dezakegun eta ondorioak izango dituzten alorretan hobekuntzak eragiten lagunduko duten ekintzak sortu:
   • Estrategia orokorra (Entitateen proiekzioak epe luze eta ertainean).
   • Pertsonak eta taldeak (garapena, motibazioa eta parte-hartzea).
   • Kudeaketa (lehentasunak epe motzean).
   • Kultura (berrikustea, berrikuntza, eta indartzea).
   • Proiektu zehatzak.
  • Erraztasunak Erakundeetako proiektuen ebazpenetarako eta lortutako helburuetarako.
  • Erraztasunak Erakundeetako pertsona eta taldeen garapenerako.

PROIEKTUAK

Gure haibat proiektu:

BEZEROAK

Herripe Auzo Elkartea

http://herripe.blogspot.com Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Loiolako Erriberako Auzo Elkartea

http://www.riberasdeloiola.org/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Ordiziako Udala

http://www.ordizia.eus/ Erlazionatutako proiektuak: EKIMENA Proiektua

AGISAS Elkartea

agisasgipuzkoa@gmail.com http://agisas.wordpress.com/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

AGIAC Gipuzkoako Antikoagulatu Elkartea

agiacsecretaria@gmail.com http://www.agiac.org/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Gipuzkoako Foru Aldundia-Gizarte Politikako Dtua.

http://www.gipuzkoa.eus/ Erlazionatutako proiektuak: Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak Heziketaren Kudeaketa…

Adiskidetuak Elkarte Interkulturala

adiskidetuak@yahoo.es Erlazionatutako proiektuak: Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak

Sarroeta Auzo Elkartea

http://martuteneauzoa.com/asociacion-sarroeta-elkartea/ Erlazionatutako proiektuak: Parte-hartze Tailerrak

Ulía Auzo Elkartea

http://uliatik.wordpress.com/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Amara Osinaga Auzo Elkartea

Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

ILAE-Ibaetako Lagunen Auzo Elkartea

http://ilae.blogariak.net/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan Parte-hartze Tailerrak

Afagi

http://www.afagi.org/ Erlazionatutako proiektuak: Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak Parte-hartze Tailerrak…

Gipuzkoako Epilepsia Elkartea

Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan  

Agifes

http://www.agifes.org/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak

ESKE Elkartea

Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak

Altzoa Elkartea

Erlazionatutako proiektuak: Eremu Sozialeko Entitate Garapenerako Prestakuntza Plana Elkarteetako kudeaketaren hobekuntzarako diagnostiko…

Beroa Elkartea

http://www.asberoa.com/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Birzikletak-Reciclismos Elkartea

http://birzikletak-reciclismos.blogspot.com.es/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Bizi Bide Elkartea

http://www.bizi-bide.com/ Erlazionatutako proiektuak: Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak

Familiaren Zaintzaileko Elkartea

http://apcf.es/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Ecuador Etxea Elkartea

http://www.ecuadoretxea.org/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan Beste Proiektu batzuk

Gueske Elkartea

http://www.gueske.es/ Erlazionatutako proiektuak: Eremu Sozialeko Entitate Garapenerako Prestakuntza Plana

Helduen Hitza Elkartea

http://www.helduenhitza.com/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kidentzako Ikastaroak

Hezi Zerb Elkartea

http://www.hezizerb.net/ Erlazionatutako proiektuak: Heziketaren Kudeaketa

JATORKIN Elkartea

jatorkin@hotmail.es http://www.jatorkin.net/ Erlazionatutako proiektuak: Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak

Txindoki Gazte Elkartea

http://www.txindoki.org/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Kostan Elkartea

http://www.kostanelkartea.org/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan Laguntza Proiektua

Mugabe Elkartea

Erlazionatutako proiektuak: Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak Esperientziako Eskolak

Sindrome X hauskorra Elkartea

http://www.euskalnet.net/axfrav/frame.htm Erlazionatutako proiektuak: Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak Eremu Sozialeko…

Auzoa Merkatari Elkartea

http://www.auzoa.net/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Beasaingo Udala

http://www.beasain.org/ Erlazionatutako proiektuak: Beste Proiektu batzuk

Donostiako Udala-Auzoak eta Herritarren Partaidetza Saila

http://www.donostia.eus/ Erlazionatutako proiektuak: Donostiako Udal Herri Entitateen Erregistroa Eguneratzeko Plana Aholkularitza Proiektuetan

Gipuzkoako Elikagaien Bankua

http://www.bancoalimentosgipuzkoa.org/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Calcuta Ondoan GGKE

http://www.calcutaondoan.org/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Mutrikuko Anaiarte Zentro Soziala

Erlazionatutako proiektuak: Hausnarketa Estrategikoa Proiektua Norabide Proiektua

Debako Arbil Zentro Soziala

Erlazionatutako proiektuak: Hausnarketa Estretegikoa Proiektua Norabide Proiektua

Eibarko Beheko-Tokia Zentro Soziala

Erlazionatutako proiektuak: Plan Estrategikoko ezarpenerako Laguntza Teknikoa Hausnarketa Estrategikoa Proiektua Norabide Proiektua

Legazpiko Buztintegi Zentro Soziala

http://buztintegilegazpi.blogspot.com/ Erlazionatutako proiektuak: Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak Eremu Sozialeko…

Eibarko Untzaga Zentro Soziala

Erlazionatutako proiektuak: Plan Estrategikoko ezarpenerako Laguntza Teknikoa Hausnarketa Estrategikoa Proiektua

Debabarrenako Eskualde Nagusien Kontseilua

http://debabarrena.kzcomunidades.net/ Erlazionatutako proiektuak: Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak

Bidea Eginez Urola Garaiko Gizarte Elkarteen Kordinatzailea

Erlazionatutako proiektuak: Eremu Sozialeko Entitate Garapenerako Prestakuntza Plana Elkarteetako kudeaketaren hobekuntzarako diagnostiko…

Gipuzkoako Gurutze Gorria

Erlazionatutako proiektuak: Eremu Sozialeko Entitate Garapenerako Prestakuntza Plana

Dandai Emakumeen Elkartea

http://dandaiemakumeak.blogspot.com.es/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Debegesa Debabarreneko Garapen Agentzia

http://www.debegesa.eus/ Erlazionatutako proiektuak: Plan Estrategikoko ezarpenerako Laguntza Teknikoa Hausnarketa Estrategikoa Proiektua Norabide…

Deparkel

http://www.deparkel.org/ Erlazionatutako proiektuak: Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak Eremu Sozialeko…

DOA

http://www.doaong.net/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Gipuzkoako Odol Emaileak

http://www.donantesdesangre.com/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Eiluz Urola Garaiko Gutxitu Fisikoak

http://eiluz.kzcomunidades.net/es/html/ Erlazionatutako proiektuak: Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak Eremu Sozialeko…

Irungo Hiritar Foroa

http://www.forociudadanoirunes.org/ Erlazionatutako proiektuak: Parte-hartze Tailerrak

Fondo Formación Fundazioa

http://fundfondoformacion.wix.com/fundacionff Erlazionatutako proiektuak: Mobilizazio Proiektuak eta Aktibatzea

Haurralde Fundazioa

http://www.haurraldefundazioa.org/ Erlazionatutako proiektuak: Bikaindu Proiektua Heziketaren Kudeaketa

Goieki Goierriko Garapen Agentzia

http://www.goierri.org/ Erlazionatutako proiektuak: Esperientziako Eskolak

Hezkide Eskola

http://www.hezkide.org/ Erlazionatutako proiektuak: Heziketaren Kudeaketa

ICLI-Lankidetzarako Ingeniaritza

http://www.icli.info/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan Beste Proiektu batzuk

Kresala

http://www.kresala.org/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Lahar Elkargoa

http://www.laharelkargoa.org/ Erlazionatutako proiektuak: Heziketaren Kudekaeta

Matia Fundazioa

Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Nagusilan

http://www.nagusilan.org/ Erlazionatutako proiektuak: Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak Eremu Sozialeko…

Behar Bidasoa ONG

http://www.beharbidasoa.org/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak

Pausumedia ONG

Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan Laguntza Proiektua

Rais Euskadi

http://www.rais-euskadi.org/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak

Rokpa Euskadi

Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Ardura Paliatiboeatarako Euskal Elkartea

paliativossinfronteras.org Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

SOS Arrazakeria

http://www.sosracismo.org/ Erlazionatutako proiektuak: Aholkularitza Proiektuetan

Zumarragako Udala

www.zumarraga.eus Erlazionatutako proiektuak: Ekimena Proiektua

Irungo Udala-Gizarte Ongizate Arloa

www.irun.org Erlazionatutako proiektuak: Beste Proiektu Batzuk

Etiopia Utopia Fundazioa

www.etiopiautopia.org Erlazionatutako proiektuak: Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak

Goyeneche Fundazioa

www.fundaciongoyenechesansebastian.org Erlazionatutako proiektuak: Boluntarioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak

Ametsa Abesbatza

www.coroametsa.org Erlazionatutako proiektuak: Boluntatioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak

Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioa

http://gkef-fgda.org/eu/ Erlazionatutako proiektuak: Boluntatioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak

EGGE Gipuzkoako Gaixo Erreumatikoen Elkartea

http://www.agaer-egge.org/ Erlazionatutako proiektuak: Boluntatioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak

Saretuz (Donostiako Kontsumo Arduratsu eta Eraldatzailerako Sarea)

saretuz.eus Erlazionatutako proiektuak: Boluntatioak eta Irabazi Asmorik Elkarteetako Kideentzako Ikastaroak